Šiaudinė statyba: taupant, bet be skyrybų, bankroto ir emigracijos

You are currently viewing Šiaudinė statyba: taupant, bet be skyrybų, bankroto ir emigracijos

2016 m. vasario 8 d. 11:41

aA

Šiaudiniai – moliniai namai – jau ne naujiena Lietuvoje. Jaukūs, šilti ir unikalūs jie vilioja savo filosofija gyventi arčiau gamtos. O stato žmonės juos įvairiai – vieni samdosi specialistus, kiti kurpiasi patys, padedami draugų.

Savo nuomone apie šiaudinukų statybą dalijasi architektas Dalius Jurevičius.

*******

Man neseniai paskambino ir pasiteiravo, kiek Lietuvoje galėtų būti šiaudinių namų? Kietas klausimas… Nežinojau ką atsakyti… Bandžiau skaičiuoti, kiek jų galėtų būti. Galėjau tik papasakoti, kaip man būdavo pastaruoju metu su tais šiaudinukais.

Mano tėvo gimtojoje sodyboje taip pat neseniai išdygo šiaudinukas (lengvojo plaušamolio) ir jis nieko bendro su manim, mūsų gimine ar mano paties veikla neturi, tiesiog sutapimas. Po karo ten kiti žmonės apsigyveno, o neseniai jų vaikai ar anūkai ėmė ir pasistatė šiaudinuką. Dėdė su pusbroliu pro šalį važiuodami užsuko, pamatė, nufotografavo, atsiuntė… žiūriu, tikrai – šiaudinis. Būtų neužsukę, ne nežinočiau.

Kitas nutikimas, prieš gal porą ar daugiau metą vienam bute dirbo kietas meistras. Prieš išeidinėjant, užsakovas jam ir sako: šiaip, Dalius šiaudinius namus projektuoja. Aa?, pasakė meistras ir pridūrė: o aš kaip tik tokį baigiu prie Trakų pastatyti. Tada jau aš pasakiau: Ooo.. geras!

Vežiau būrelį besidominčių į talką pas ūkininką Švenčionių raj. šiaudinuko statyboj sudalyvauti. Atvykus kažkaip iš kalbos išėjo, kad netoliese už kokių 3-4 km, dar 2 šiaudinius stato. Nuvežė su savo džipuku, aprodė, tikrai stato.

Viena besiprojektuojantį šiaudinę pirtelę nusiunčiau pažiūrėti-padalyvauti šiaudinuko statybose už N.Vilnios. Padalyvavęs jis kitą diena paskambino ir nupasakojo, kad kitu keliu namo parvažiavo ir už kokių 2.5 km matė kitą, kažkokį molinį bestatant. Vėliau paaiškėjo, kad ten plaušamolio namą stato. Dar vėliau atvažiavo į tą sklypą kitas žmogus, kuris, pasirodo, už 10 km kita kryptimi šiaudinį statosi, o netoliese, pakeliui skydini šiaudinuką dar kiti meistrai turėjo statyti.

Pavilny jau visa puokštė šiaudinių stovi ar statosi, o eko-gyvenvietėse jų ir po kokius 3-5 galima rasti vienoje vietoje.

Anot Sauliaus Jasionio, Lietuvoje yra apie 40 eko-gyvenviečių. Kiekvienoje iš jų turėtų būti bent po kelis. O kiek jų aplink Kauną, Vilniuje ir aplink jį, pajūryje? O pavieniai ūkininkai dar kiek statosi? Labai sunku suskaičiuoti. Anksčiau sunku būdavo kur netoliese parodyti koki šiaudinuką, dabar nebežinai, kurį geriau rodyti?

Man labai džiugu, matyti, kad taip sparčiai šiaudinukų daugėja ir daugėja geometrine progresija. Laikai, kai tekdavo pasakoti, kad iš šiaudų galima statyti namus, seniai praeityje.

Kita vertus, nuolat stebiuosi, kai žmonės vis dar klausinėja, ar tai tie, kur su šiaudiniais stogais? Tenka aiškinti, kad ten ne šiaudiniai, o nendriniai stogai. Kažkaip vis nesiliauja ir klasika patapę klausimai apie peles, pelėsius, gaisrą ir kiek tokie statiniai tvers, ar nesugrius vėjui papūtus ir pan.

Bet klausimas NR.1 Lietuvoje yra KAINA? Su visom variacijom: kiek kainuoja pastatyti šiaudinį namą? O už kiek galima pastatyti? Ar brangu pa(si)statyti šiaudinį namą? Arba: girdėjau iš šiaudų gan nebrangiai galim namą pasistatyti…?

Kaina, žinoma, labai svarbu, bet ne mažiau svarbu kokybė, kuri už tą kainą gaunasi (arba, deja, ne visada gaunasi).

Ar kokybiškai stato? Ar gerai išmano šiaudų specifiką, konstruktyvo momentus? Yra masė skirtingų šiaudinės statybos būdų (žmonės juos karts painioja), kiekvienas su savo specifika ir niuansais. Ar statytojai pilnai išnaudoja šiaudo galimybes, juk iš šiaudų be vargo pasyvius namus galima statyti?

Šiaudai pilnai tinka namams renovuoti, pats tokių projektų esu daręs, statęs, konsultavęs. Ne paslaptis, Lietuvoje beveik nėra karkasinių namų statybos tradicijų, labai mažai specialistų. Šiaudinė statyba dažniausiai apima vienokį ar kitokį karkasinės statybos elementą, rąstininku patirtis čia mažai vertinga, nors panaudoti irgi galima.

Yra be galo svarbu išlaikyti procesų nuoseklumą ir eiliškumą, kitaip statyba gali išvirsti į tikrą košmarą (mačiau ir net dalyvavau ne vienam tokiam), nes nėra kito budo išmokti, tik dirbant ir iš klaidų.

Klausimas tik, iš kieno klaidų? Aš patarčiau mokytis iš jau kitų padarytų, o ne patiems jas daryti ir po to mokytis. Statyba, iš principo, baisiai brangus užsiėmimas, o klaidos jį gali išbranginti iki bankrotų, skyrybų, emigracijų ir t.t.

Bevažinėdamas po įvairius šiaudinius objektus Lietuvoj ar kitur, aš kartais tokių keistenybių prisižiūriu, jog net ne apie visas drįsčiau šnekėti.. Jūs neįsivaizduojat, kokių cirkų kartais žmonės susigalvoja statybose! Kita vertus, žmonių kūrybingumui irgi nėra ribų, būna visiški neprofesionalai, o tokių efektyvių sprendimų sugalvoja (step out of the box, kaip anglai sako), belieka tik mokytis.

Man visada būna skaudu matyti, kaip žmonės vis tas pačias klaidas ir tose pačiose vietose daro, ties tais pačiais mazgais suklumpa, tiek vargo lygioj vietoj prisidaro, tiek laiko ir lėšų iššvaisto, o juk tiek nedaug tereikia, kad ta pati statyba, su tais pačiais finansais, dažnai dar ir mažesniais, per daug trumpesnį laiką baigtųsi aukščiausios klasės, švariu, jaukiu, labai asmenišku ir be žalos gamtai namu, kuriuo galėtų džiaugtis kartų kartos ateityje… o pats statybų procesas butu panašus į šventę.

Šaltinis: www.DELFI.lt

1paslauga.lt

Mūsų pagrindinė veikla yra variklinių transporto priemonių supirkimas bei pardavimas
Close Menu